top of page
Kundalini Yoga Bhajan - Eva Lafuente.jpg

KUNDALINI YOGA
amb Eva Lafuente

També anomenat “El Yoga de la consciència”, segons les ensenyances del Yogi Bhajan

És una eina dinàmica i poderosa dissenyada per donar-nos l'experiència i habilitat necessàries per enfrontar amb èxit els desafiaments en la nostra vida.

És practicada a l’Índia des de fa milers d’anys, convertint-se en un estil de vida sana, cuidant i enfortint el cos i la ment.

Utilitza una sèrie de postures (asanes), tècniques de respiració (pranayames), meditacions, mantres ( cants sagrats ) i relaxacions per poder equilibrar el sistema glandular, enfortir el sistema nerviós, purificar la sang i ampliar la capacitat pulmonar, portant equilibri al cos, ment i ànima.

Kundalini Yoga és va mantenir en secret fins l’any 1969, quan el mestre Yogi Bhajan l’ensenya obertament a Occident, regalant els coneixements tècnics i espirituals que havia estudiat i dominat.

Horari: Dijous a les 19:30

ARTTERÀPIA i DANSATERÀPIA
amb Álvaro Prats

“És jugant i només jugant que el nen o l’adult és capaç de ser creatiu i usar completament la seva personalitat, i és només sent creatiu que l’individu es descobreix a si mateix”
Donald W. Winnicott. Pediatra, psiquiatra i psicoanalista 

 

L’Artteràpia i la Dansateràpia ofereixen un tractament continuat i profund que ens ajuda, per una part, a l’acceptació necessària davant de les dificultats emocionals, i per una altra, potencia aquelles capacitats (funcionals, emocionals i socials) que encara resten intactes. A través de la creació ens reconnecta a la vida perquè la vida és un procés de creació constant. 

Un treball terapèutic amb l’art sostingut en el temps, dóna l’oportunitat a la persona de realitzar un recorregut on poder donar lloc i integrar les seves dificultats, sostenir els possibles malestars i activar les seves energies creadores per tal de seguir essent una persona amb capacitat de desig i de (re)construcció del seu propi camí vital.

Horari: Dilluns de 19:00 a 20:30, o Dimecres de 10:00 a 12:00

  • Website
  • Email
  • WhatsApp
Cristina Vedavati.jpg

YOGA i MEDITACIÓ
amb Cristina Vedavati - Escola Sanatana Dharma

La Cristina fa més de 20 anys que transmet Sudha Raja Yoga, un mitjà per alinear el cos físic, emocional i mental per crear pau interior. La fita final a la meditació és la unió conscient amb nosaltres mateixos i amb el que ens envolta.

La pràctica:

  • respiracions conscients

  • postures de yoga

  • relaxació

  • mantres

  • meditació

 

Horaris: Dimecres de 19:30 a 21:00

  • WhatsApp
bottom of page